Partiju apvienības “Jaunā Vienotība”

programma Talsu novada pašvaldības vēlēšanām


VIENS VIENOTS NOVADS


Cilvēks ir lielākā vērtība. Neatkarīgi, kur Tu dzīvo – pilsētā, pagastā vai viensētā, Tu esi un vienmēr būsi svarīgs jaunajam Talsu novadam. Pieņemot lēmumus, mēs ieklausīsimies Tavā viedoklī, domāsim par Tavu labklājību. Mēs panāksim, ka jaunajā novadā visi ir vienlīdz nozīmīgi. Ikviens Talsu novada iedzīvotājs – liels vai mazs, piekrastē, novada centrā vai pagastā dzīvojošais – ir daļa no VIENA VIENOTA NOVADA.


TU UN NOVADS

Ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam gan internetā, gan arī klātienē – to sniegs “atbalsta punkti” visā novadā ar savu pārvaldnieku katrā pagastā. Domei regulāri jāveido darba sesijas novada pagastos – tā būs iespēja iesaistīt vietējos iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.


TAVS MĀJOKLIS

Ikvienam Talsu novada iedzīvotājam jājūtas labi savā dzīvoklī vai mājā. Veicināsim mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu – tas nozīmē mazākus maksājumus iedzīvotājiem. Komunālo pakalpojumu kvalitāti ir iespējams uzlabot ar visā novadā vienotu un sakārtotu komunālās saimniecības sistēmu. Jāturpina atbalsta programma pieslēgumu izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kā arī daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu. Izstrādāsim projektus, piesaistot līdzfinansējumu, un uzsāksim jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecību.


TAVA VESELĪBA UN SOCIĀLAIS ATBALSTS

Veselības aprūpes darbs pašvaldībai ir dalītas rūpes ar valsti. Piesaistīsim Talsu novadam un Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai jaunos speciālistus, motivējot ar stipendijām, atbalstošiem noteikumiem prakses vietu izveidei un nodrošinot dzīvokļus pašvaldības namos. Senioriem un mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām sniegsim atbalstu nokļūšanai pie ārstiem, iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem nodrošināsim naudas pabalstu medicīnas pakalpojumiem.


IZGLĪTĪBA TAVIEM BĒRNIEM

Ikvienam mazulim bez rindas ir jābūt pieejamam bērnudārzam, un tam jāstrādā visu gadu. Skolām jābūt sakārtotām, mūsdienīgi aprīkotām, tur jāstrādā profesionāliem, talantīgiem, atbilstoši atalgotiem pedagogiem. Domei jāturpina atbalstīt bezmaksas nokļūšanu ar sabiedrisko transportu uz un no interešu izglītības mācību iestādēm. Atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem līdz pat 9. klasei, izskatot iespēju nodrošināt tās arī vidusskolā.


DARBA VIETAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

Mūsu uzņēmēji ir novada ekonomiskais pamats. Rūpēsimies, lai novadā ir labvēlīga uzņēmējdarbības un investīciju vide: sākot ar nodokļu, zemes un telpu nomas atlaidēm uzņēmējiem, līdz pat jaunu biznesa iespēju piedāvāšanai, tai skaitā, privātās un publiskās partnerības jomā.


CEĻI UN OSTAS

Veidosim vienotu autoceļu attīstības plānu: ilgtermiņā plānojot ceļu būvniecību un remontus, tiltus, kā arī projektējot un piesaistot līdzfinansējumu. Sakārtosim novada infrastruktūru uz ostām, to kapacitātes un pakalpojumu kvalitātes palielināšanai.


TAVS BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA UN SPORTS

Talsu novads ir bagāts ar radošiem cilvēkiem, ko pazīst arī ārpus Latvijas. Kultūras un izklaides notikumi, kā arī sports un veselīgs dzīvesveids ir Talsu novada iedzīvotāju apmierinātības un labklājības neatņemama daļa. Atbalstīsim kultūras un sporta pasākumus visā novadā, cienīsim ģimeniskās vērtības. Priekšroku dosim pasākumiem, kas paredz bērnu un jauniešu iesaisti. Realizēsim multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību Talsos, kas ietvers peldbaseinu, ledus halli un šautuvi. Uzturēsim sporta un kultūras infrastruktūras objektus visā novadā. Ierīkosim ekspozīciju multifunkcionālajā sporta un rekreācijas kompleksā – slavas zāli mūsu izcilākajiem novadniekiem.


AKTĪVĀ ATPŪTA UN TŪRISMS

Tradicionāli mūsu novads ir piesaistījis viesus visos gadalaikos. Līdz ar piekrastes pievienošanos Talsu novadam paveras jaunas iespējas novadpētniecībai, vēsturiskā mantojuma apzināšanai, viesmīlības un tūrisma pakalpojumiem, sadarbības projektiem, kas nodrošinās papildu tūristu plūsmu visam novadam.


Esam vienoti Talsu novadam!