Esam vienoti Talsu novadam!

Mūs vieno kopīgas vērtības un izpratne par godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku.
#JaunaVienotiba #ViensVienotsNovads #LatvijaEiropa

“Viens”.
Tas ir īpašs vārds ar daudzām nozīmēm.
Ikkatrs “viens" no mums ir īpašs, atšķirīgs un neatkārtojams.
Taču “viens" nenozīmē “viens pats”.
“Viens” nenozīmē “katrs pats par sevi”.
“Viens” nozīmē “viens vesels”.
“Viens” nozīmē vienotību.
Un tas nav tikai partijas nosaukums.
Šoreiz (un, jo īpaši šoreiz) “viens” nozīmē sadarbību, kopīgus lēmumus, kopīgus plānus un kopīgi darāmus darbus.
“Viens” nozīmē vienu stipru, saliedētu Talsu novadu. Tādu novadu, kurā ikkatram gribas dzīvot, strādāt, audzināt savus bērnus, skoloties, baudīt sakārtotu un drošu vidi.
Viens vienots Talsu novads – tā ir mūsu pārliecība!


2011. gada 6. augustā, apvienojoties partijām „Jaunais laiks”, „Pilsoniskā savienība” un „Sabiedrība citai politikai”, tika dibināta partija VIENOTĪBA. Mūs vieno kopīgas vērtības un izpratne par godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku. Mūsu uzdevums ir veidot Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība būtu izglītota, vesela un droša par nākotni. Mēs esam pārliecināti – kopīgā darbā un auglīgās diskusijās, nodrošinot līdzsvaru starp Eiropas liberālajām, konservatīvajām un sociālajām vērtībām, kas ietver ne tikai tirgus konkurenci, bet arī spēcīgas vidusšķiras izveidošanu un solidāru sociālā atbalsta sistēmu, ir iespējams sasniegt mūsu galveno mērķi – panākt ilgtspējīgu Latvijas valsts un sabiedrības attīstību. Mēs esam atvērta partija un aicinām savās rindās ikvienu, kas gatavs strādāt šo mērķu īstenošanai.